یکشنبه 8 بهمن 1396

نکات مهم در اسباب کشی منزل

فهرست کارهایی که باید در اسباب کشی منزل انجام دهیم را روی وایت برد و یا یک ورق کاغذ با زمان بندی و ترتیب هر مرحله از کار یاداشت کنید و پس از انجام هر مرحله در کنار آن کار یک تیک انجام شد قرار دهید.

ابتدا مطمئن شوید که کلید های منزل جدید خود را دارید و اگر دیوار ها نیاز به نقاشی و یا تغییر رنگ دارند به سلیقه خود رنگ کاری کنید و یا یک نقاش استخدام کنید تا کار نقاشی منزل جدید را برای شما انجام دهد. داخل خانه را آب و جارو کنید و یک آینه و قرآن به رسم قدیم برای خوش یومی در خانه جدید قرار دهید.

برای رعایت هر چه بیشتر موارد ایمنی یک کلید ساز را استخدام کنید تا قفل و کلیدهای درب ورودی را برای شما تعویض کند زیرا ممکن است مالک قبلی کلیدها را گم کرده باشد و کلید درب ها در اختیار افراد نامطمئن باشد پس بهتر است خیال خود را از این بابت راحت کنید همه کلید های برق را امتحان کنید و از سالم بودن لامپ ها و روشنایی اطمینان حاصل کنید و لامپ های خراب خانه را تعویض و در صورت امکان تعمییر کنید.

ابزار و وسایل مورد نیاز برای اسباب کشی منزل و رفتن به خانه جدید را که لازم است تهیه کنید. این وسایل شامل کارتن و جعبه های بسته بندی در طرح ها و اندازه های مورد نیاز، چسب های پهن نواری برای محکم کردن درب جعبه ها و کارتن، محافظ های حباب دار نایلونی برای محافظت از وسایل شکستنی، روز نامه و کاغذ باطله برای قرار دادن در فضای کناری جعبه ها و تعدادی ماژیک

برای نوشتن بر روی کارتن ها و جعبه ها به خصوص رنگ قرمز که مشخص تر از رنگ های دیگر ماژیک می باشد برای وسایل شکستنی و همچنین طناب و یا استفاده از بندهای جعبه شیرینی در نبود طناب برای محکم کردن وسایل مورد نیاز است.